Kancelaria Rachunkowości Piątkiewicz

O firmie

Kancelaria Rachunkowości Piątkiewicz, Bogus-Mosińska Sp. z.o.o świadczy usługi w zakresie:


OBSŁUGI KSIĘGOWEJ:
 • Rachunkowość uproszczona: podatkowe książki przychodów
  i rozchodów, karty podatkowe, ewidencje ryczałtowe
   
 • Księgi handlowe – pełna obsługa podmiotów
  zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych (plany kont,
  ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunko-
  wości, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zeznań
  podatkowych, tworzenie zasad polityki rachunkowości)
   
AUDYT I DORADZTWO PODATKOWE:

Dzięki współpracy partnerskiej ze środowiskiem biegłych rewidentów
oraz prawników proponujemy usługi w zakresie audytu i doradztwa
podatkowego. Udzielamy wsparcia z zakresu wdrażania prac
optymalizacyjnych, doradczych i prawnych. Proponujemy opracowanie
rozwiązań indywidualnie do wymagań stawianych przez naszych
Klientów.
OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ:
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na
  podstawie umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itp.
   
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących
  i rozliczeniowych do ZUS
   
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz informacji o warunkach
  zatrudnienia
   
 • Sporządzanie wypowiedzeń oraz świadectw pracy
   
 • Sporządzanie aneksów do umów o pracę, porozumień
  zmieniających i wypowiadających umowę o pracę
   
 • Sporządzanie umów-zleceń oraz umów o dzieło
   
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz dodatkowych
  sprawozdań do ZUS
   
 • Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych
  zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11